Na začiatok stránky

Zelená karta

Začiatočnícke kurzy (zelená karta) pod vedením profesionálnych trénerov Tomáša Juska, Milana Sopka a Soni Jenčušovej ktorý spĺňajú kritéria Slovenskej Golfovej Asociácie (SKGA).

Výuka je možná v slovenskom a v anglickom jazyku.

Čo je to zelená karta?
Zelená karta je certifikát s medzinárodnou platnosťou, ktorý oprávňuje k samostatnej hre na golfových ihriskách. Zjednodušene povedané jedná sa o tzv. „golfový vodičák“.

Ako môžem získať zelenú kartu?
Získať zelenú kartu môžete tak, že absolvujete golfovú školu, resp. kurz zelenej karty, ktorý ukončíte absolvovaním záverečnej skúšky pod vedením certifikovaného golfového trénera.

Čo sa na kurze naučím?
Golfová škola pozostáva z teoretickej a praktickej časti (hry na ihrisku). Adept na zelenú kartu sa naučí ako hrať golf, jeho pravidlá a uplatňovanie týchto pravidiel pri hre. Neodeliteľnou súčasťou je výuka golfovej etiky. Na konci kurzu je uchádzač pripravený tak, aby zvládol úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Ako prebieha kurz?
Kurz pozostáva z teoretických a praktických golfových lekcií v rozsahu cca 12 hodín (3 hod/1deň). V lekciách je zahrnutý tréning na cvičných plochách (putting, chipping, driving range) a hra na ihrisku.

Ako prebieha záverečná skúška?
Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí podľa predpisov Slovenskej golfovej asociácie
1. Praktická – uchádzač o zelenú kartu musí samostatne odohrať minimálne 9 jamiek tak, aby jeho výsledok nebol menši ako 9 stablefordov. Čo to v praxi znamená sa adept na zelenú kartu naučí v našej golfovej škole ;-)
2. Teoretická časť – písomný test z golfových pravidiel golfu

Cenník kurzu:
1 osoba/individuálne: 484 eur / os.
2 osoby: 384 eur / os.
3 a 4 osoby: 284 euro / os.

V cene je zahrnuté:

  • zapožičanie golfových palíc
  • tréningových loptičiek na draving range
  • green fee (poplatok za hru na ihrisku)
  • Cena záverečnej skúšky (zelenej karty):
  • Nečlen GKAK: 66 eur / os.
  • Člen GKAK: ZDARMA

GKAK - Golfový klub Alpinka Košice

Členovia klubu majú o.i. zabezpečené počas samotnej výučby na ZK BEZPLATNÉ doučovanie a praktické ukážky golfových pravidiel a golfovej hry na ihrisku v potrebnom časovom rozsahu, až do záverečnej skúšky ZK po dohovore so sekretárom klubu.

Kontakt
Tomáš Jusko
+421 905 351 866
tomi@juskogolf.com